VÅRE GODKJENNINGER

Godkjent Lærebedrift

Lærebedrift:

Lærebedriftene gir ungdommer og voksne mulighet til å fullføre en fagutdannelse, og de ivaretar dermed en svært viktig samfunnsoppgave. For å gi lærebedriftene en mulighet til å synliggjøre at de tar samfunnsansvar, har vi etablert en merkeordning for godkjente lærebedrifter som har minst en lærling. Ordningen er både for frittstående lærebedrifter og bedrifter som er medlem av et opplæringskontor. For å bruke merket, må bedriftene ha minst en løpende lærekontrakt.

Rørentreprenørene Norge

Rørentreprenørene Norge:

Rørentreprenørene Norge er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak av ulik størrelse og markedsorientering. Organisasjonens formål skal være å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet av høy etisk standard og god faglig kompetanse.

Sentralt Godkjenning

Sentral Godkjenning:

Sentralt godkjent er en kvalitetsordning for foretak i byggenæringen. Registeret har opplysninger om alle foretak som har fått rett til å bruke kvalitetsmerket sentralt godkjent.

Foretak som er sentralt godkjent har kompetanse, erfaring og systemer som er tilpasset deres aktivitet i byggenæringen. Disse foretakene kan dokumentere at de har:

 • Riktig kompetanse og erfaring fra fagområdet
 • Kvalitetssikringsrutiner
 • Betalt skatter og avgifter
Achilles JQS

Achilles JQS:

Achilles kjernekompetanse er å identifisere, kvalifisere, valuere og overvåke leverandører og underleverandører på vegne av våre oppdragsgivere verden over. Vi etablerer og administrerer kjøper-leverandør communities, og skaper sterke og langsiktige nettverk innen de sektorene vi er aktive. Våre tjenester for bærekraftige anskaffelser gir nye forretningsmuligheter for innkjøpere og leverandører, og bidrar samtidig til å redusere risikofaktorer i forsyningskjeden.

Startbank er en informasjonsdatabase som er etablert for å gjøre det lettere å velge seriøse bedrifter. Registrering er frivillig og åpen for alle seriøse bedrifter. I Startbank er det samlet offentlig informasjon knyttet til lovpålagte krav om registrering i ulike offentlige registre og ansvarsrett. I tillegg viser Startbank informasjon om bedriftens økonomiske situasjon. Informasjonen i databasen oppdateres fortløpende og opplysningene her kan derfor brukes til leverandørovervåking. Flere store byggherrer og entreprenører stiller nå krav om startbankmedlemsskap.

Mester logo

Mesterbrev:

Arbeidet med mesterbrevordningen er regulert i Lov om mesterbrev i håndverk og annen næring av 1986
Formålet med ordningen er å:

 • Sikre status, styrke rekrutteringen og opplæringen i håndverksfagene
 • Sikre etablering og sunn drift av bedriftene.
 • Ivareta forbrukerens interesser.
Mester logo

Startbank

Navnet StartBANK er valgt for å uttrykke det at dette er starten på en unik og meget viktig godkjenningsprosess. Oppdragsgiverne vil ved inngåelse av kontrakter benytte leverandører med gyldig registreringsbevis i StartBANK. Oppdragsgiver kan ved behov stille tilleggskrav til leverandører ved utvelgelsen for ulike oppdrag. StartBANK er beregnet for både vare- og tjeneteleverandører.

Mester logo

Byggebransjens våtromsnorm (BVN)

 • Byggebransjens våtromsnorm (BVN), er et verktøy for å planlegge og utføre arbeid i våtrom. BVN utgis både som perm, på CD og som webversjon.
 • Bvn er utviklet av bransjen selv ved Fagrådet for våtrom (FFV)
 • Normen kan bruke både ved nybygging og rehabilitering
 • BVN skal bidra til at de løsningene og materialene som brukes og det arbeidet  som utføres, har en så høy standard at man oppnår vannskadesikre våtroms med gode planløsninger og  lang levetid
 • BVN angir tekniske retningslinjer for hvordan materialer og produkter skal godkjennes, og på hvilken måte arbeidet skal utføres, samt rekkefølgen av arbeidene og kontrollprosedyrene.
Mester logo

NEMKO

Liste over sertifiserte plastrørssveisere som har dokumentert kompetanse innen sveising av en eller flere kategorier. Gruppe B, PE og PP rørsystemer, speilsveis, elmuffesveising og gruppe C sveising av PE gass rør systemer. Tråd- og ekstudersveising. Plastmembransveising.

Sertifisering av Gasstekniker og faglig leder.