ARBEIDSOMRÅDER

Arbeidsområder

As Toft Mesterrør vil delta på flere arbeidsområder.
Derfor holder vi god service ovenfor både privat- og bedriftskunder. Dette gjelder så vel enkle serviceoppdrag som større anleggsarbeider med nøye planlegging av tekniske løsninger.

Sanitæranlegg:
Toft Mesterrør utfører alle typer sanitæranlegg. Vi har lang erfaring fra små serviceoppdrag til større sanitæranlegg. Nytt fancy bad. Nytt utstyr på eks. bad. Eksempelvis modernisering av bad, komplette sanitærinstallasjoner i nybygg, leiligheter, industrihaller, kontor og produksjonslokaler.

Våtromsbedrift:
Toft Mesterrør er godkjent våtroms bedrift. Med bakgrunn i våtromsnormen for vannskadesikring har bedriften gjennomgått Fagrådet for våtrom sin opplæring til våtromssertifikat. Vi kan således påta oss totalentreprise for våtrom med nødvendig kvalitetsikring og dokumentasjon.

Varmeanlegg:
Toft Mesterrør prosjekterer og utfører varmeanlegg passende for alle typer bygg fra enebolig til større lager og industrilokaler. Varmeanlegget som vi har utført er anlegg med  gulvvarme, radiatorvarme og konvektorvarme. Dette er anlegg som er oppvarmet med varmepumpe i kombinasjon med Elektrokjel.
Vi har også utført varmeanlegg med rød og sort IR gass oppvarming.

Innmåling:
Toft Mesterrør har utstyr og kompetanse til å utføre innmåling av ledninger og kummer. Utstikking av allerede inn-målte punkt i terreng.

Kamereinspeksjon / spyling:
Toft Mesterrør har utstyr til video inspeksjon av rørledninger. Og kan utarbeide rapport etter inspeksjons i henhold til Norvar anbefalingene. Dette utstyret kan også brukes til påvisning av ledninger, med tanke på plassering og dybde.
Vi har også høytrykk spyler som kan brukes til å stake / spyle ledninger.

Termoplaster:
As Toft mesterrør har utstyr og sertifisert personell for sveising av flere typer termoplaster, som PE, PP, PVDF, ABS. Dette er et arbeidsområde som vi har utført arbeider på siden 1982. Dette benyttes til VA-anlegg, prosessanlegg, oppdrettsnæringen, fiskefartøy og offshore.
Vi har sveisemaskiner for sveising av rør i de fleste dimensjoner.
Vi kan produsere bend fra 40mm til og med 315mm og T-rør fra 90mm til 250mm.
Vi har muffesveise maskin for dimensjon 20mm til  125mm.
Vi har også flere ekstruder for kilsveis etc.
Vi har eksempelvis sveiset inn mannluker i pe tanker, Ø 630mm. Vi produserer også spesialkomponenter som statiske miksere, samlestokker i forskjellige utførelser og piggestasjoner for prosess anlegg.
Produksjon av flyteelement til brygger produserer vi også.

VA – Anlegg:
Her kan vi planlegge og utføre anlegg med grunne grøfter til eksempelvis boligfelt eller hyttefelt.
Vi utfører også kommunal tekniske anlegg for vann, avløp, pumpeledning og overvanns ledninger. Kloakkpumpestasjoner for hytter, enebolig, industribygg eller store pumpestasjoner for kommunal tekniske anlegg er selvsagt også ett interessant marked der vi har mye erfaring.
Sjøledninger for overføring av vann eller utslippsledninger for spillvann har vi stor erfaring med. Relining  av flere rør typer har vi også utført.

Sjøbunn kartlegging:
Toft Mesterrør har utstyr for å kartlegge sjøbunn. Dette er ofte brukt for å finne traseer for legging av sjøledninger. Eller for å kartlegging / dokumentasjon av sjøbunn til andre formål.

GRP Komposittrør:
Vi har siden 1995 investert mye for å bygge opp kompetanse og utstyr med tanke på å kunne utføre arbeid ovenfor oljeindustrien. Vi har i dag sertifiserte montører, formenn og inspektører etter ”NTS` GRP Gov, Board” standard. Dette dekker rørtyper som Ameron, FPI og VetroResina. Vi har også verktøy / utstyr for denne type arbeid.

Industri:
Vi kan stå for både planlegging og gjennomføring av rørtekniske løsninger ovenfor industribedrifter. Innenfor felt som trykkluft, oljeutskilleranlegg, transport av tørrstoff (sement, barit, brine,), gassanlegg og prosessanlegg for flere typer kjemikalier (glykol, mud, diesel). For agresive stoffer som saltsyre, klor etc.  benyttes gjerne kvaliteter som PVDF. Vi produserer også spesialkomponenter som statiske miksere, samlestokker i forskjellige utførelser og piggestasjoner for prosess anlegg.

Havbruk / Fiske:
Fiskeforedlingsbedrifter, med sine behov for korrosjonssikre røropplegg i produksjonslokaler, sloanlegg, RSW anlegg og mærd-anlegg etc. er også felt der vi kan tilby våre tjenester. Vi utfører også RSW og ballastlinjer med mengdemåling på fiskefartøy. Rør og komponenter til landbaserte oppdrettsanlegg utfører vi også.

Off – Onshore:
As Toft Mesterrør har personell med offshore sertifikat. Vi har hatt oppdrag på Offshore installasjoner og på landanleggene. Vi har eksempelvis laget røropplegg for saltsyreanlegg og klorskidd i PVDF. Vi har siden 1995 investert mye for å bygge opp kompetanse og utstyr med tanke på å kunne utføre arbeid ovenfor oljeindustrien. Vi har i dag sertifiserte montører, formenn og inspektører etter ”NTS` GRP Gov, Board” standard. Dette dekker rørtyper som Ameron, FPI og VetroResina. Vi har også verktøy / utstyr for denne type arbeid.

Gass:
Installasjon av gassanlegg er et arbeidsområde vi har hatt varierte oppdrag på. Dette være seg distribusjonsnett for gass, fremføringsledninger i diverse dimensjoner. Vi installerer gass anlegg i eneboliger til oppvarming, koking og grilluttak. Oppvarming av industrihaller med gass, har vi også installert. Vi har utstyr for sveising av Pe gassrørledninger og komponenter til gassrørledninger.
Sertifiserte sveisere.