INDUSTRI

Ovenfor industribedrifter er det felt som trykkluft, oljeutskilleranlegg, transport av tørrstoff (sement, barrit), gassanlegg og prosessanlegg.