HAVBRUK / FISKE

Anlegg til pumping av fisk. RSW anlegg. / samlestokker. Prosess anlegg i fiskeforedlings bedrifter.