SJØBUNN KARTLEGGING

Kan med dette kartlegge og tegne sjøbunn. Ideelt til forundersøkelse før det skal legges sjøledninger eller plasseres andre ting på sjøbunn.