OM AS TOFT MESTERRØR

Historikk
As Toft Mesterrør er en direkte videreføring av det personlige rørleggerfirma Sigurd Toft.

Det var i 1978 at rørleggermester Sigurd Toft etablerte sitt rørleggerfirma. I 1987 ble firma omdannet til aksjeselskap og fikk navnet As Toft Mesterrør. I dag er neste generasjon delaktig i firmaet, og i 2016 ble det gjennomført en fisjon. I dag er det ett driftsselskap og ett eiendomsselskap. Disse eies gjennom et holdingsselskap av de samme personene som tidligere. As Toft Mesterrør har utstyr og kompetanse til å kunne konkurrere om de fleste typer rørleggerarbeid. Dette vil vi legge vekt på også i fremtiden. Firmaet legger vekt på gode rutiner for helse, miljø og sikkerhet, og skal jevnlig gjennomgå dette med hensyn til forbedringer.

AS Toft mesterrør

Forretningsfilosofi
As Toft Mesterrør har utstyr og kompetanse til å kunne konkurrere om og utføre de fleste typer rørleggerarbeid. Dette gjelder komplette anlegg fra planlegging, gjennomføring og dokumentasjon. Vi har også gjennomført prosjekter fra tegnebord til ferdig anlegg og utarbeidet dokumentasjon med 3D tegninger. Dette utføres innenfor strenge krav til HMS og KS.

Dette vil vi legge vekt på også i fremtiden.

Arbeidsområder
As Toft Mesterrør deltar på flere arbeidsområder.

Vi ønsker å holde god service ovenfor både privat- og bedriftskunder. Dette gjelder så vel enkle serviceoppdrag som større anleggsarbeider med nøye planlegging av tekniske løsninger.